Заповед-план -координационен механизъм -случаи на деца жертва на насилие-21-22 г.