Заповед -утвърждаване на план-график за работа на екипите със СОП-21-22 г