Заповед-Вътрешни правила за налагане на глоби на родители