Заповед-задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространението на инфекцията