ПРИЕМ В 8-МИ КЛАС-СПЕЦИАЛНОСТ „АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“