Педагогически персонал

Русин Бориславов
Старши учител – Английски и Немски език

Информация за връзка:
СУ “Иван Вазов”,
Бул. “Хр.Ботев“ 42

Телефон: 0888659357
e-Mail: russinb@hotmail.com

Педагогически персонал

Педагогически персонал