Благотворителна инициатива на ученическия съвет на СУ „Иван Вазов“- Бургас

На 31.01 2024 г. благотворителна инициатива на ученическия съвет на СУ „Иван Вазов“, гр.Бургас насочена към уязвими деца и семейства, бе повод за среща между ученици и регионален координатор за Бургас на организацията „Надежда и домове за децата- клон България“ – Евгения Месерджиева. Председателят на ученическия съвет, Ивет Иванова дари събраната сума на г-жа Месерджиева, а тя им връчи сертификат „Дарител с горещо сърце“.По време на срещата учениците се запознаха с модела АКТИВНА семейна подкрепа, разработен от „Надежда и домове за децата“, който възприема холистичен подход за подкрепа на семейството в контекста на общността, в която то живее, като укрепва социалната мрежа около семейството. Интервенциите се планират така, че да доведат до подобряване на състоянието на цялата семейна система в определени аспекти/области на техния живот: битови условия, семейни и социални взаимоотношения, поведение, здраве, образование и заетост/ икономика на домакинството.