Ден на толерантността

Отбелязахме 16 ноември- Ден на толерантността! Славена Христфорова от 8а кл. изработи постер” Ние сме толерантни” . Всички възпитаници на СУ”Иван Вазов” се включиха с тематични тренинги и интерактивни игри. В дейностите на най- малките ученици от ППГ, 1 и 2 клас с удоволствие взеха участие и техни родители- нашите добри партньори. Денят завърши с изработването на Дърво на толерантността, уникално и неповторимо за всеки клас.