Инструктаж- на учениците за безопасност при провеждане на мероприятие