Писмо до родител за отсъствия и липса на достатъчен брой обратни връзки