“Европейската седмица в България” продължава

“Европейската седмица в България” продължава. Учениците от 10 “а” кл. подготвиха Плакат на държавите – членки с поздрав “Добър ден” на всички езици. Афишът е личен поздрав към участниците в кампанията.