Инструктаж- зрелостник за Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация- част теория по професията, сесия май-юни, учебна 2022-2023 г., който ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:30 ч. в сградата на СУ “Иван Вазов”- Бургас