Награждаване на отличниците за първия учебен срок

На 31.01.2023 г. по тържествен начин бяха отличени учениците от СУ „Иван Вазов“ – гр. Бургас за постигнати високи образователни резултати през първия срок на учебната 2022/2023 г. Всички отличници получиха грамоти за отличен успех от директора Виктор Григоров. Отличени бяха следните ученици:

Божидара Кафеджиева – VIII Б

Евгени Георгиев – IX А

Даная Бенкова – IX Б

Джесика Гаджонова- X А

Серай Селимова – XI А

Никол  Кючукова – XI А

Янко Недялков – XI А

Емине Хабил – XI А

Елена Костадинова – XI А

Елица Колева – XI А

Андрей Швенк- XII А

Михаела Щерева- XII А