„Не“ на насилието и тормоза в училище. „Ден на розовата фланелка“