Не на зависимостите

Ученици от СУ„Иван Вазов“ се включиха в дейности по проект под надслов “Не на зависимостите” към Министерството на младежта и спорта, свързан с превенциите – наркотици, алкохол и електронна среда, който се проведе на 08.12. 2023г.  и на 09.12.2023г., в зала 1 на ЕКСПО ЦЕНТЪР „ФЛОРА БУРГАС”, Приморски парк. Ментори на форума бяха различни специалисти – психолог, лекар и юрист, които под формата на дебати и ролеви игри, проведоха приятелска среща с младежите.  В открит и директен диалог с подрастващите,  те им предоставиха обективна и достъпна информация, мотивация и умения за водене на пълноценен и здравословен живот.