Посещение на град Талин, Естония по проект Еразъм +: К2- Професионално образование и обучение

   За времето от 08.05.2022 г. до 15.05.2022 г. трима преподаватели от СУ „Иван Вазов“-госпожа Станка Узова-ЗДУД, госпожа Любка Петкова-старши учител по Английски език и господин Виктор Григоров-директор на СУ „Иван Вазов“, град Бургас -посетиха професионалната гимназия „Талина Тениндускул“ в град Талин, Естония в рамките на проект Еразъм +: К2 за професионално образование и обучение. Приемащото училище е професионална гимназия за подготовка на кадри в областта туризма и рехабилитацията.  Една от целите на визитата беше договаряне провеждането на производствената практика на 7 ученика  от X-ти и XI-ти клас от нашето училище в реална работна среда в сферата на СПА- и УЕЛНЕС-процедурите. Бяха проведени множество срещи с ръководството на училището, с председателката на асоциацията на СПА-центровете в Естония-госпожа Айре Тафер, с учители по професионална подготовка, с ученици от професионалните направления. Имахме удоволствието да наблюдаваме занятия по готварство, сервиране и лечебен масаж.

Бяха посетени модерни СПА-центрове в различни градове на Естония- „Калев-СПА“ в Талин, „Викинг-СПА“ в гард Перну, Воден парк „Парадиз“, „Хестия хотел СПА“ и  „Таласу Фрамаре“ в град Хопсалу. Изключително интересна и информационно наситена   беше срещата с директора на „Колежа по рехабилитация“-госпожа Ева Макиенко. Там не само се обучават бъдещи рехабилитатори, а и се провеждат научни изследвания с подкрепата на Талинския университет за подобряване на качествата на лечебната кал и за приготвяне на лечебни и козметични продукти.

След проведени разговори с работодателски организации беше договорена 14-дневна производствена практика на 4-ма наши ученика в СПА-центрове в град Перну и на още 3-ма в град  Хопсалу. На нашите ученици им предстои да се запознаят с естонски практики по водо-, кало-,луго-и парафинолечение. Бяха обсъдени възможности за работа по бъдещи проекти Еразъм + с координатора от естонска страна-госпожа Астрид Майло и с преподавателя по рехабилитация-госпожа Сирет Раник.

 Невероятно красивият град Талин, историческите му забележителности и топлото гостоприемство на домакините оставиха незабравим спомен в сърцата на нашите колеги.

Очаква ни работа по бъдещи съвместни проекти.