Прием в 3-ти клас

Уважаеми родители на ученици в начален курс,

Средно училище „Иван Вазов“, град Бургас обявява прием на 6 /шест/ ученика в 3-ти «А» клас за учебната 2023/2024 година. Заявления се подават в канцеларията на училището или при дежурния учител в кабинет по «Рехабилитация и терапия» на приземния етаж.

 Работно време: от понеделник до петък – от 08:00 до 16:30 часа

Телефони за контакт:

Канцелария: 056 817693

Заместник-директор учебна дейност: 0893354605