Проекти по програма „ЕРАЗЪМ +“

Проекти по програма „ЕРАЗЪМ +“ – „Европейски опит за модрното образование“ и „ Европейски умения за професионална реализация”

По проект „Училищно образование“- „Европейски опит за модерно образование, след уточняване с партньорите ни, предстоят мобилности на 2 групи учители:

в град Берлин- 5 учители-от 03.04 до 09.04.2022 г.

гр. Долни Кубин- Словакия- 5 учители от 01.05. до 07.05.2022 г.

По проект „ Европейски умения за професионална реализация“ от дейност КА1- Професионално образование, мобилностите са на 2 групи учители и 2 групи ученици:

гр. Рожнява- Словакия- 3 учители- от 14.02 до 18.02. 2022 г.

-7 учиници+ 1 учител- от 12.06 до 25.06.2022

гр. Талин- Естония -3 учители- от 14.03. до 18.03. 2022 г.

-7 ученици+ 1 учител- от 27.06 до 10.07.2022

Осъществени са процедури за подбор на учениците и учителите, желаещи да се включат в мобилностите по двата проекта.

Основни дейности на процедурите за подбор са :

със заповед са определени 2 комисии за подбор на учители и 1 комисия за подбор на ученици

критериите за подбор и оценките към тях се обсъдиха от всички учители и комисиите създадоха отчетни карти със самооценка и оценка от комисиите

на свое заседание комисиите осъществиха класиране на кандидатите и направиха протокол, който да предложат на вниманието на Педагогическия съвет за решение

изяснени и споделени с ученици и учители са актуалните изисквания във връзка с пандемията за посещение в страните на партньорските училища към настоящият момент

Предстоят родителски срещи.