Производствена практика в гр. Одрин по проект “Знания и умения за бъдещи успехи” програма Еразъм +