Съвместна инициатива с Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Студенти от специалност „Акушерка” в университет „Проф. д-р Асен Златаров” представиха пред учениците от СУ „Иван Вазов” лекция на тема „Полово предавани болести” с цел превенция на риска и запазване на здравето. Уводната част на лекцията, направи дългогодишният университетски преподавател доц. д-р Варвара Панчева. Тя сподели пред учениците, че темата за полово предаваните болести е табу в обществото, и е необходимо да бъде поднесена по разбираем начин на подрастващите. Лекцията е подготвена от студенти в трети курс от „Факултет по обществено здраве и здравни грижи”, които обясниха пред учениците риска от безразборен полов живот.

СУ „Иван Вазов” остава отворено към разнообразни дейности, подпомагащи развитието на учениците и тяхното обучение. Всяка учебна година в училището се организират и провеждат десетки подобни събития. Инициативата се провежда в рамките на дългогодишно партньорство между Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и СУ „Иван Вазов” и 60-годишния юбилей на висшето учебно заведение. По този повод е организирана и срещата по здравно образование с учениците от СУ „Иван Вазов”. Във връзка с юбилея на Университета, директорът на СУ „Иван Вазов” връчи поздравителен адрес от името на училището с пожелание за продължаване на ползотворното сътрудничество.