СУ „ИВАН ВАЗОВ“- БУРГАС С ОТЛИЧИЕ ОТ БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“- БУРГАС С ОТЛИЧИЕ ОТ БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА
На 19.10.2022 г. Бургаската регионална туристическа камара празнува своята 30-та годишнина. На събитието присъстваха госпожа Деляна Цонева – председател на УС на БРТК, почетният председател на камарата – господин Иван Иванов, кметът на град Бургас – господин Димитър Николов, областният управител – проф. к.н. Мария Нейкова, председателят на Общинският съвет – Проф. д-р Севдалина Турманова, служебният Министър на туризма – д-р Илин Димитров, зам.-кмета по Култура, туризъм и спорт – госпожа Диана Саватева, представители на университет “Проф. д-р Асен Златаров“ и на туристическия бранш в Област Бургас. На срещата бяха поканени представители на училища в Бургас с принос в развитието на туризма в региона.
От страна на СУ „Иван Вазов“ – град Бургас присъстваха директорът – Виктор Григоров и заместник-директорът – госпожа Галина Вълкова.
СУ „Иван Вазов“ беше отличено с плакет по случай 30-та годишнина на БРТК. Нашите възпитаници са с доказани качества в областта на СПА и УЕЛНЕС-услугите и са търсени специалисти в сферата на рехабилитацията и терапията. Специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ намира успешно приложение в туризма и балнеолечението.
Вече 30 години БРТК работи не само за обединяването усилията на бизнеса, държавната власт и неправителствените организации, но и подкрепя СУ „Иван Вазов“ в обучението на професионалисти за повишаване качеството на туристическия продукт и развитието на СПА и УЕЛНЕС-туризма в Бургаски регион.