СУ „Иван Вазов“ отбеляза 1-ви ноември – Деня на Народните будители

По случай 1-ви ноември, учители и учениците от СУ „Иван Вазов“ – Бургас проведоха празнично тържество. То е посветено на Деня на народните будители и реализирано съвместно с г-жа Адилина Жекова и г-жа Гергана Раева. Честването се проведе в присъствието на директора г-н Виктор Григоров и учениците от 4 клас, с класен ръководител г-жа Христина Ганева.