СУ „Иван Вазов“ проведе традиционен Великденския базар

На 30 април учениците от СУ „Иван Вазов“ – Бургас проведоха в кабинета по „Рехабилитация и терапия“ традиционен Великденски базар. Той е с благотворителна инициатива и в него взеха участие децата от полудневните подготвителни групи и учениците от I до  XI клас.
Събрана е сумата от 624 лева и комисията по организиране на мероприятието, състави протокол и ще съгласува предложенията, как да бъдат разпределени и разходвани средствата.

Великденският базар беше последното от поредица мероприятия в навечерието на Великден, а настроението на всички участници бе в унисон с предстоящите празници и дългата ваканция. Директорът на училището пожела на учениците и на педагогическите специалисти здраве, щастие, семеен уют и весело настроение.