СУ „Иван Вазов“ участва в тренинг – семинар на тема „Един от нас споделя, присъедини се и ти!“

На 20.12.2023 г. ученици от X и IX клас на СУ „Иван Вазов“ взеха участие в тренинг – семинар на тема „Един от нас споделя, присъедини се и ти!“. Семинарът е организиран от ГПНЕ „Гьоте“, гр. Бургас съвместно с Общински съвет по наркотични вещества.Участници от над десет гимназии водеха директен диалог за причините за ранната употреба на ПАВ, за трудностите, които срещат и процеса на тяхното преодоляване, за мотивацията и уменията за водене на пълноценен и здравословен живот.