Световен ден на науката

Отбелязване на Световния ден на науката в СУ “Иван Вазов”. Ученици от 11. клас взеха участие в открит урок и запознаха съучениците си с връзката на химията с други науки. А ученици от 2.клас и 8.клас съвместно участваха в лабораторно занятие по биология на тема “Здравословно хранене”. Възпитаниците от гимназиален етап бяха подготвили специално презентация по темата, а г-жа Дарина Русинова представи три лабораторни опита пред учениците, с което показа значението на науката биология по един вълнуващ и забавен начин.