Ученици от СУ “Иван Вазов” отново с участие в “Базар на професиите”

На 11.03.2023 г. в “Младежки културен център”, град Бургас се проведе вторият модул на  “Базар на професиите в средното образование”. Присъстваха 20 профилирани и професионални гимназии. СУ “Иван Вазов” представи за учебната 2023/2024 година прием след завършен VII клас в две професионални специалности с медицинска насоченост:

1. “Асистент на лекар по дентална медицина” с III степен на професионална квалификация, разширен английски език и втори немски, засилено изучаване на биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. 

Балообразуване: Броят на точките от НВО по математика х2, броят на точките от НВО по български език и литература х2, 1 х броят на точките от Свидетелството за основно образование по биология и здравно образование и 1 х броят на точките от Свидетелството за основно образование по химия и опазване на околната среда

2. “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” с II степен на професионална квалификация, разширен английски език и втори немски, засилено изучаване на биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Балообразуване: Броят на точките от НВО по математика х2, броят на точките от НВО по български език и литература х2, 1 х броят на точките от Свидетелството за основно образование по биология и здравно образование и 1 х броят на точките от Свидетелството за основно образование по чужд език.

Форумът протече при завишен интерес от страна на ученици, завършващи VII клас. Присъстваха проф. Севдалина Турманова-Председател на Общински съвет-Бургас, госпожа Петя Петрова – Началник на РУО – Бургас и представители на местни медии.

Специалностите от професии бяха представени от господин Виктор Григоров – директор, от госпожа Галина Вълкова – заместник-директор учебна дейност,  д-р Снежина Георгиева, д-р Владлена Вишиванюк и г-жа Петя Ташчиян – кинезитерапевт. Ученици от СУ “Иван Вазов” направиха демонстрация по оказване на спешна помощ и различни видове лечебен масаж.

Изказвам служебна благодарност на всички участници във форума!