Учитело-родителска среща за втори учебен срок на учебната 2023-2024 г.

На 27.02.2024г.  в сградата на СУ „Иван Вазов“ ще се проведе учитело-родителска среща за втори учебен срок на учебната 2023-2024  г. за родителите на всички деца и ученици от СУ „Иван Вазов“, град Бургас от 18:00 часа. Заповядайте, присъствието ви е желателно.