УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ” – 2021-1-BG01- КА122-VET-000030890 ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+