Успешно приключване на проект „Знание и умения за бъдещи успехи“ по програма Еразъм+ в културен център Морско Казино – Бургас

На 7.02.2024г. в Културен център Морско Казино – Бургас, зала Георги Баев бе представена заключителната част на проект „Знание и умения за бъдещи успехи“ на програма Еразъм+. Производствените практики на учениците от СУ „Иван Вазов“ в Турция и Италия осигурени по този проект спомогнаха за професионалното и личностно развитие на бъдещите специалисти, рехабилитатори. В събитието взеха участие стажувалите ученици със своите преподаватели и родители, както и официални лица, заместник кметът по образование и здравеопазване Михаил Ненов. Пред присъстващите директорът на СУ „Иван Вазов“, г-н Виктор Григоров награди участниците и сподели, че с екипа си са много горди от постигнатите резултати на децата и натрупания опит: „Този опит е много полезен за Бургас, защото тук има изключителен недостиг на кадри в сферата на Спа и Уелнес. Искрено се надяваме, че нашите ученици ще се реализират в това професионално направление. За тази цел ние ще предложим дуално обучение, повече практика и възможност за реализация“. Той награди всеки един от участниците в програмата и им пожела успешна бъдеща реализация.