В СУ „Иван Вазов“, град Бургас се проведе семинар на тема „Моите права на европейски гражданин“

Във връзка с националната инициатива за отбелязване на 9 май като ден на Европа и европейска година на младежта 2022 г. с общо наименование „Европейска седмица в България“, на 20.04.2022 година в СУ „Иван Вазов“, град Бургас се проведе семинар на тема „Моите права на европейски гражданин“. В него се включи активно ученическият съвет на училището. Мероприятието беше планирано като част от серията събития, свързани с патронния празник на училището, наближаващия ден на Европа и светлите Великденски празници.

В обучението взеха участие ученици от 7 до 11 клас. Референт на тренинга беше Русин Бориславов, учител по немски и английски език, подпомогнат от психолога на училището Антония Колева и социалния работник Милена Божкова.

Програмата включваше интерактивно запознаване с въпроси, викторина с базови знания за ЕС, дискусия за правата на европейските граждани, качествата и компетенциите на европейските депутати и визия за развитие на съвместното съжителство в рамките на ЕС по метода „Екстремен сценарий“. Под формата на игри, дискусии, брейнсторминг и работа по групи, участниците бяха запознати с основните функции на ЕС и правата им на европейски граждани.

Учениците участваха активно и ангажирано в интерактивните упражнения, проявиха интерес към възможностите, които предлага европейската общност и ползите от членството на България в Европейския съюз.

В края на тренинга учениците си пожелаха да им се предлагат повече интерактивни обучения, където да имат възможност да научават  нови неща по забавен начин и да изразяват свободно мнението си.

За предстоящи събития, следете сайта и страницата ни във фейсбукСУ “Иван Вазов” Бургас